UNCTAD ziet herstel van de groei in 1992

ROTTERDAM, 16 SEPT. De VN-organisatie voor handel en ontwikkeling UNCTAD verwacht dat de wereldeconomie zich tegen het eind van dit jaar gaat herstellen. Zij is tegelijkertijd bezorgd over het verloop van de GATT-onderhandelingen over handelsliberalisatie.

Vertegenwoordigers van de belangrijkste handelsnaties kwamen afgelopen weekeinde tijdens informele besprekingen in het Franse Angers niet nader tot elkaar.

Volgens de UNCTAD zal de wereldeconomie dit jaar met slechts 0,7 procent groeien, na een groei van 1,8 procent in 1990. Voor 1992 gaat de UNCTAD echter uit van een economische groei van 2,3 procent. De groei van de wereldhandel verdubbelt volgend jaar tot 6 procent. “Het einde van de Golfoorlog heeft het vertrouwen van de zakenwereld nieuw leven ingeblazen,” zo staat in het vandaag gepubliceerde jaarrapport 1991. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Internationale Monetaire Fonds (IMF) voorspelden onlangs ook een economisch herstel. Het IMF gaat uit van één procent groei dit jaar en 3 procent volgend jaar.

In de Verenigde Staten hebben volgens de UNCTAD de soepele geldpolitiek en het toegenomen consumentenvertrouwen een positief effect. “Het eind van de Golfoorlog en de daling van de olieprijzen hebben de inflatieverwachting getemperd.”

Ook de ontwikkelingslanden, waarmee de UNCTAD zich voornamelijk bezighoudt, kunnen in de meeste gevallen rekenen op economische herstel. Maar er zijn grote onderlinge verschillen. De vooruitzichten voor de groep van de 42 minst ontwikkelde landen, waarvan er 29 in Afrika liggen, blijven somber. Zij worden getroffen door een hoge rentestand en een daling van de exportopbrengsten uit grondstoffen. Ontwikkelingslanden moeten volgens de UNCTAD fors besnoeien op militaire uitgaven.

De Afrikaanse landen moeten zich volgens de UNCTAD meer inspannen om ontwikkelingskapitaal aan te trekken. De staatsbemoeienis met de economie moet worden beperkt door stimulering van kleine bedrijven en liberalisering van prijsbeleid en handel. De UNCTAD plaatst in haar rapport echter kanttekeningen bij de liberale visie van Wereldbank en IMF op binnenlandse financiële hervormingen. De VN-organisatie betreurt de tendens om een op Angelsaksische leest geschoeid banksysteem te introduceren dat een centrale rol toekent aan de kapitaalmarkten. Volgens de UNCTAD is overheidsbemoeienis bij toewijzing van kredieten onmisbaar.

Voor Latijns-Amerika ziet de UNCTAD duidelijk herstel. Na een groei van 1,6 procent dit jaar wordt voor 1992 3,7 procent groei voorzien. De groeicijfers in Azië blijven het hoogst (5,9 procent in 1992). China draagt het sterkst bij met een voorspelde groei van de industriële produktie met 13,7 procent. De UNCTAD waarschuwt dat voor de ontwikkelingslanden veel zal afhangen van een succesvolle afronding van de handelsbesprekingen in het kader van de GATT.

Handelsvertegenwoordigers van de VS, Japan, de EG en Canada bevestigden dit weekeinde in Angers opnieuw hun wil om de handelsbesprekingen voor het eind van dit jaar af te ronden. Maar adviseurs van de toponderhandelaars, onder wie de Amerikaanse handelsvertegenwoordigster C. Hills en EG-commissaris F. Andriessen, lieten doorschemeren dat dit een vrijwel onmogelijke opgave is. Hills was het meest pessimistisch en noemde afronding dit jaar “weinig realistisch”. Ook als de EG overeenstemming bereikt over hervorming van de landbouwpolitiek, het heetst hangijzer in de handelsbesprekingen, zijn er volgens Hills nog vier tot zes maanden nodig voor een afronding. Zij noemde de weigering van Frankrijk vorige week de EG-markt open te maken voor vleesimporten uit Oost-Europese landen “weinig bemoedigend.”