Rapport: Crisis treft organisatie van Greenpeace

AMSTERDAM, 16 SEPT. De milieu-organisatie Greenpeace verkeert in een ernstige crisis.

Het gros van de medewerkers breekt zich het hoofd over de vraag hoe het verder moet met de organisatie. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel onder de kop "De McDonald's van de milieuscene'. Der Spiegel baseert zich op een rapport dat een Duits onderzoeksbureau over de milieuorganisatie heeft opgesteld en dat de leiding uit de publiciteit heeft willen houden, aldus Der Spiegel. In het rapport wordt melding gemaakt van “onderlinge animositeit” en het “ongecoördineerd uitgeven van geld”. Ook wordt in het rapport melding gemaakt van het ontbreken van de capaciteit om voldoende campagnes te ontwikkelen.