Kohl maakt Schäuble fractievoorzitter van de CDU in de Bondsdag

BONN, 16 SEPT. Op 25 november volgt Wolfgang Schaüble, de 48-jarige Duitse minister van binnenlandse zaken, Alfred Dregger (60) op als voorzitter van de CDU-fractie in de Bondsdag. De huidige kanselarij-minister Rudolf Seiters (53) schuift dan door naar Binnenlandse Zaken. Hij wordt in de kanselarij opgevolgd door Friedrich Bohl (48), die thans fractiesecretaris van de CDU is in de Bondsdag.

Deze afspraken met de betrokkenen en de CDU-fractie heeft kanselier Helmut Kohl, die ook voorzitter is van de CDU, alvast gemaakt voor hij begon aan een vijfdaagse reis naar de Verenigde Staten (enkele dagen naar Californië, waar hij een eredoctoraat in Berkeley ontving, en - vandaag - naar Washington voor een gesprek met president Bush).

Kohl was al langer van plan deze stoelendans te organiseren. Hij wil er twee vliegen in één klap mee slaan. Namelijk zijn politieke kroonprins Schäuble ervaring als fractievoorzitter laten opdoen én het afscheid uit het eerste politieke gelid bezegelen van Dregger, die tot de conservatieve vleugel in de CDU behoort (ook wel spottend genoemd: de Stahlhelm-groep) en die graag tot 1994, tot de volgende Bondsdagverkiezingen dus, fractieleider was gebleven.

Schäuble, die na een aanslag op een verkiezingsbijeenkomst, vorig najaar, in een rolstoel zit, had zich na enige bedenktijd toch bereid verklaard om het fractievoorzitterschap - en daarmee op termijn mogelijk ook de opvolging van Kohl - op zich te nemen. Nu de kanselier echter afgelopen zomer al heeft aangekondigd dat hij in 1994 weer CDU-lijsttrekker wil zijn, wordt deze opvolgingsvraag ook pas op veel langere termijn acuut.

Niettemin had Kohl haast omdat hij met wijzigingen in zijn kabinet en de CDU-top klaar wil zijn voor het volgende CDU-congres, dat op 15 december in Dresden bijeenkomt en sterk in het teken zal staan van het gevecht om de organisatorische en personele vernieuwing van de partij in Oost-Duitsland (de vroegere Ost-CDU).