Kamer tegen steun omroepen uit reserves

DEN HAAG, 16 SEPT. CDA en PvdA zijn tegen het voorstel van minister d'Ancona (WVC) een flinke greep te doen uit de algemene omroepreserves om de verbeteringen van het omroepbestel te financieren. De minister wil tot en met 1993 220 miljoen gulden uit de omroepreserves te halen.

Vandaag bleek tijdens een vergadering van de Tweede Kamer over de toekomst van de publieke omroep dat het CDA de te verwachten tekorten wil dekken uit een verhoging van de omroepbijdrage - waarvoor overigens geen Kamermeerderheid is -, terwijl de PvdA voorstander is van grotere eigen bijdragen van de omroepen. De omroepen beschikken volgens het Tweede-Kamerlid Van Nieuwenhoven (PvdA) over voldoende eigen reserves.

De fracties van VVD en D66 vinden het voorstel van d'Ancona een weinig elegante oplossing voor de redding van het omroepbestel, dat de afgelopen jaren steeds meer terrein heeft verloren aan de commerciële concurrent RTL4.D66 heeft geen bezwaren tegen een greep uit de omroepreserve “als overbrugging naar een nieuwe situatie, maar die moet dan wel heel snel vast staan”, zei het Tweede-Kamerlid Wolffensperger (D66). Voor de VVD is het volgens het Tweede-Kamerlid Dees “de vraag” of er tijdelijk zoveel geld uit de algemene omroepreserves moet komen. Hij wees er op dat er “nauwelijks of geen reserve overblijft als de minister 220 miljoen uit de omroeppot wil voteren”.

Minister d'Ancona wil pas volgend jaar gaan onderzoeken op welke manier de financiering van de verbeteringen bij de Hilversumse omroepen na 1993 het beste kan worden geregeld. Volgens de minister heeft het weinig zin nu al over een structurele financiering te gaan praten, omdat de kans zeer groot is dat Veronica en TROS het huidige omroepbestel inwisselen voor een bestaan als commerciële zender. Een door de minister ingestelde commissie moet dit jaar rapporteren over de mogelijkheden om de twee omroepen een etherzender mee te geven. De PvdA vindt dat de minister nu al met Tros en Veronica om de tafel moet gaan zitten om uittreding uit het publieke bestel te bespreken.

De omroepreserve is ruim 300 miljoen gulden groot. De minister vindt een resterende bedrag van ongeveer 100 miljoen gulden voldoende om eventuele tegenvallers op te vangen. Dees drong er op aan “gezien recente rapportages over de omroepreserves in Hilversum, die en riant zijn en kennelijk nog groeien, er over de inzet van de reserves een betere deal moet worden gemaakt”.