Industrie vraagt uitstel hogere milieuheffing

ROTTERDAM, 16 SEPT. Zeven grote industriële energiegebruikers hebben zich vandaag rechtstreeks gewend tot kabinet en Kamer met het verzoek de voorgenomen verhoging van de brandstoffenheffing op te schorten. Ze willen overleg over de economische effecten van de maatregel.

De ondernemingen (Shell Nederland, de chemieconcerns Hoechst Holland, Dow Benelux, DSM en Akzo, Hoogovens en papierfabrikant KNP) vrezen “verstrekkende negatieve gevolgen”, met name voor werkgelegenheid en milieu, als de wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (WABM) doorgaat. Het kabinet is van plan de "milieuheffing' op kolen, olie, aardgas en elektriciteit drastisch te verhogen en de opbrengst ervan voor een deel te gebruiken ter dekking van het overheidstekort.

In een brief noemen de zeven grote energiegebruikers afwenteling van een begrotingstekort op vooral één specifieke groep industrieën “onaanvaardbaar”. De verzwaarde heffing zal hun financiële ruimte voor milieu-activiteiten verkleinen.

De ondernemingen wijzen op de recente nota "Economie met open grenzen', waarin Economische Zaken de noodzaak van internationaal concurrerende energieprijzen aanstipt. De nu voorliggende plannen betekenen, aldus de ondernemers, “een breuk in het overheidsbeleid gericht op een gezonde industrie als belangrijke pijler van onze economie”. Ook besteding van de heffing aan andere dan milieudoelen vormt een trendbreuk in het milieubeleid.