Communisten uit parlement van Georgië gezet

MOSKOU, 16 SEPT. Het parlement van Georgië, dat dezer dagen in Tbilisi bijeen is om de politieke crisis in de republiek te bespreken, is gisteren begonnen zijn communistische leden van hun parlementaire status te beroven.

De zestig volksvertegenwoordigers uit de Georgische partij, die sinds de mislukte staatsgreep van vier weken geleden verboden is, werd bij het begin van de parlementszitting hun zetel ontnomen.

Het Georgische parlement ontbeert nu een quorum. De communistische fractie maakte 24 procent van de 250 zetels tellende Opperste Sovjet uit.

Het parlement vergadert niettemin door, zij het achter gesloten deuren. Het gebouw van het Centraal Comité van de voormalige communistische partij, waar de volksvertegenwoordiging naartoe verhuisd is, is omsingeld door politie en binnenlandse strijdkrachten. Buitenlandse journalisten mogen de sessies van het parlement hoe dan ook niet bijwonen. Journalisten uit de Sovjet-Unie en Georgië mogen alleen naar binnen als hun werk de Georgische autoriteiten in het verleden heeft bevallen.

De volksvertegenwoordiging besloot gisteren eveneens om de plenaire zitting niet via de televisie uit te zenden. Na een stemming die slechts een minimale meerderheid (78 tegen 72 en 18 onthoudingen) opleverden, moesten de televisiecamera's de vergaderzaal weer verlaten.

Uit protest tegen deze weigering om via de media publiekelijk verantwoording af te leggen aan de kiezers verlieten daarop 41 afgevaardigden van de oppositie de zaal. Buiten werden ze door aanhangers van president Zviad Gamsachoerdia getracteerd op een fluitconcert. Gamsachoerdia staat onder druk van de oppositie om af te treden en zijn eigen nationalistische beweging Ronde Tafel worden bedreigd met een breuk.

Van een quorum binnen in het parlement was toen helemaal geen sprake meer. Maar de zitting, die thans geheel wordt gedomineerd door de Ronde Tafel omdat deze fractie door het vertrek van de communisten en de spaarzame oppositie nu nagenoeg alle zetels bezet, bleef bijeen.

Oppositieleider Nodor Notadze, voorzitter van het bij de verkiezingen van een jaar geleden vernietigend verslagen Volksfront en nominaal leider van de gelegenheidscoalitie die de huidige Georgische oppositie een week geleden heeft gesloten, gaf naderhand toe dat de kans dat het parlement Gamsachoerdia tot aftreden dwingt “nul” is. “Maar de situatie in Georgië zal hem daar onvrijwillig toe dwingen”, aldus Notadze.

    • Hubert Smeets