Biografie over premier Martens leidt tot een politieke rel in België

BRUSSEL, 16 SEPT. De vorige week met zoveel verve gepresenteerde nieuwste politieke biografie over Wilfried Martens (Omtrent Wilfried Martens van Hugo de Ridder) heeft de afgelopen dagen geleid tot een ware politieke rel. Aanleiding is de onthulling dat de devaluatie van de Belgische frank, in 1982, tot stand kwam na een onderonsje van Martens, leden van de christelijke vakbond ACW en Hubert Detremmerie, directeur van de met de ACW gelieerde BAC-bank.

De toenmalige minister van financiën, de Vlaamse liberaal Willy De Clercq, en de gouverneur van de Nationale Bank, Cecil De Strycker, kregen pas op het laatste moment te horen dat de frank met 8,5 procent zou worden gedevalueerd. Naar aanleiding daarvan zei de Franstalige liberale voorman Jean Gol vorige week al dat dergelijke voorkennis voor een particuliere bankier als Detremmerie “bijzonder bruikbaar” is en dat “gedetailleerde vragen over het juiste verloop van die devaluatie” ook nu nog gerechtvaardigd blijven.

Net als Gol meende ook Willy De Clercq dat er een parlementair onderzoek moet worden ingesteld naar de zaak. Vandaag beslissen de Vlaamse en Waalse liberalen of zij daartoe een voorstel zullen indienen. In het televieprogramma De Zevende Dag zei De Clercq gisteren: “Ik stel vast dat een klein clubje in België niet alleen kan beslissen over een devaluatie en een herschikking van de schulden, maar ook over een coalitievorming”, daarmee verwijzend naar de manier waarop de liberalen in 1988 uit de coalitie met de christen-democraten zijn gemanoeuvreerd.

In datzelfde programma zei Detremmerie dat het nogal wiedes was dat hij als bankier lucht had van de ophanden zijnde devaluatie, maar dat hij geen details kende, geen voorkennis had en er dus geen misbruik van kon maken.

Martens van zijn kant beschuldigde afgelopen zaterdag de liberalen van “natrappen” en verzekerde dat de liberalen op de hoogte waren van de “volledige operatie, die tot in de details met hen was onderhandeld”.