Bielecki krijgt geen volmacht

WARSCHAU, 16 SEPT. Het Poolse parlement heeft zaterdag de regering van Jan Krzysztof Bielecki de speciale volmachten geweigerd die ze zegt nodig te hebben om het hervormingsproces te versnellen. Een meerderheid van de Sejm keerde zich tegen het verzoek van de regering met het argument dat urgente beslissingen niet kunnen worden genomen als gevolg van de camp-agne voor de verkiezingen van eind oktober.

Het verzoek van de regering, dat de steun had van president Walesa, kreeg weliswaar een meederheid - 196 tegen 94 stemmen bij 32 onthoudingen - maar die was te klein voor de vereiste tweederde meerderheid.

Bielecki wilde met zijn verzoek toestemming van het parlement om per decreet economische hervormingen door te voeren. De weigering van de Sejm, in te stemmen met de volmachten voor Bielecki zal waarschijnlijk leiden tot een stijging van het begrotingstekort. Bovendien zal het parlement enkele belangrijke hervormingswetten over de privatisering van grote bedrijven voor het eind oktober te verkiezen parlement laten liggen. (AP)