Beroepsgroep tegen sturen marechaussees

APELDOORN, 16 SEPT. De Marechaussee Vereniging voelt niets voor het sturen van marechaussees naar Suriname om te assisteren bij grensbewaking. Dat stelt de voorzitter van de vereniging, J. Put naar aanleiding van uitlatingen van generaal-majoor L. Sunter, commandant van de Koninklijke Marechaussee. Volgens Sunter is zijn korps bereid marechaussees naar Suriname te sturen.

“Als het kabinet tot uitzending besluit en de Tweede Kamer onderschrijft dat, dan gaan er marechaussees naar Suriname. Dat is klip en klaar,” zegt Put. “Maar nu daar nog over gesproken wordt, hecht ik er aan nu vast te melden dat de Marechaussee Vereniging er niets voor voelt. Er zijn drie luchthavens, die met een man of 25 volledig kunnen worden afgegrendeld, maar daarmee is het land natuurlijk niet gesloten voor drugsverkeer. Wil je de grens van Suriname behoorlijk bewaken, dan schat ik dat er toch wel enige honderden marechaussees zouden moeten worden ingezet. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar is dat niet het geval, dan worden wij gewoon gebruikt als pionnen in een machtsspel.”

De Koninklijke Marechaussee is wel ingeschakeld op de Nederlandse Antillen. “Dat vind ik een heel andere zaak,” zegt Put. “Met de Antillen hebben wij banden die in het Koninkrijksstatuut zijn vastgelegd. Suriname is voor ons een vreemde mogendheid in een proces van dekolonisatie. Je hebt daar te maken met corruptie en mafia-praktijken, waaraan ik mijn leden niet graag zou bloot stellen. Je krijgt het gevoel dat marechaussees daar als een soort huurling naar toe worden gestuurd. Bovendien is er net een nieuwe regering en we moeten naar mijn idee eerst maar eens afwachten hoe dat gaat. Ik vind niet dat we als marechaussee risico's uit de weg moeten gaan, maar je zult zien dat als het misgaat andere strijdkrachten er naartoe worden gezonden. Wij voelen er niets voor daarin voorop te gaan. Ik weet vrijwel zeker dat de generaal-majoor er net zo over denkt.”