Afghaanse bewind is voor wapenstilstand

KABUL-ISLAMABAD, 16 SEPT. De Afghaanse president Najibullah heeft gisteren een eenzijdig staakt-het-vuren aangekondigd, nadat de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten eerder hadden besloten eind dit jaar het leveren van wapens aan de wederzijdse partijen in de Afghaanse burgeroorlog te staken. Het verzet heeft Najibullahs aanbod afgewezen.

Voor de Afghaanse televisie noemde Najibullah geen datum waarop hij het bestand wil laten ingaan en waarschuwde hij het islamitische verzet niet door te gaan met zijn militaire acties. Afghanistan “is gereed om in alle delen van het land een staakt-het-vuren af te kondigen”, aldus de president. Hij heeft de gouverneurs van de provincies, de commandanten van de strijdkrachten en de bestuursfunctionarissen opgedragen contact op te nemen met de leiders “van de strijdkrachten van de andere partij”. Zij moeten die actie ondernemen “op het niveau van de dorpen, de districten en de provincies”, aldus Najibullah.

Waarnemers in de Afghaanse hoofdstad zien in dit aanbod van Najibullah veel overeenkomsten met eerdere verklaringen die hij heeft afgelegd na de aftocht van de Sovjet-troepen uit Afghanistan, tweeëneenhalf jaar geleden. Alle vorige aanbiedingen van een staakt-het-vuren werden door het verzet eveneens verworpen.

De leiders van het Afghaanse verzet lieten vanuit Pakistan weten niet op het aanbod te zullen ingaan. Het verzet gaat er van uit dat het staken van wapenleveranties aan de regering in Kabul door Moskou hen aan de overwinning zal helpen.

Na het vertrek van het Sovjet-leger in 1989 kondigde het islamitische verzet aan het land binnen enkele maanden te zullen veroveren, maar het offensief had alleen op het platteland succes. De mujahedeen slaagden er niet in Najibullah in de grote steden te bedreigen. (AFP, Reuter)