Aandacht islam in opleiding predikant

ROTTERDAM, 16 SEPT. In de opleiding voor predikant en priester moet meer aandacht aan de islam worden besteed.

Tot die conclusie kwam ds. J. Slomp, voorzitter van de Islam in Europa-werkgroep van de Konferentie van Europese Kerken, tijdens een conferentie in Birmingham. “Er bestaat aan de faculteiten en seminaries een structurele onwil om aandacht aan de islam te schenken”, aldus Slomp, islam-fuctionaris van de Gereformeerde Kerken in Nederland. “Bij de opleiding moet altijd de moskee worden ingeschakeld”, aldus Slomp.