Vaststellen datum conferentie mislukt

MOSKOU, 14 SEPT. De Sovjet-Unie en de VS zijn er gisteren niet in geslaagd een datum vast te stellen voor een Midden-Oostenconferentie, die in oktober zou moeten beginnen.

De ministers Baker en Pankin ontkenden dat er verschil van mening bestaat. De vertraging wordt volgens waarnemers veroorzaakt door het Israelisch-Amerikaanse geschil over een lening van tien miljard dollar.