National Semiconductor blijft op verlies

De Amerikaanse "chips' fabrikant National Semiconductor heeft in het op 25 augustus geëindigde eerste kwartaal van het lopende boekjaar een verlies geleden van 168 miljoen dollar tegen een negatief saldo van 165,5 miljoen dollar in dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Het negatieve resultaat omvat een voorziening van 149,3 miljoen dollar voor saneringskosten. De kwartaalomzet verminderde van 442,7 miljoen dollar tot 411 miljoen dollar.