MORRICONE

The Ennio Morricone Musicography door Henk de Boer en Martin van Wouw (red.) 536 blz., geïll., MSV 1991, f 57,50 (voor inlichtingen: 020-6329458 of 6977894) ISBN 90-9003927

Het moet voor de samenstellers van The Ennio Morricone Musicography een aangenaam probleem zijn geweest. Op 25 juni 1983 kwam een select gezelschap Morricone-liefhebbers bijeen om de noodzaak en mogelijkheden voor een nieuw overzicht van het werk van deze componist, die vooral bekend werd door zijn muziek voor de film Once upon a time in the West, te bespreken. De laatste dateerde van 1980 en was even snel verouderd als uitverkocht. Bovendien was die uitgave beperkt tot de filmmuziek van Morricone, en werd diens concert- en theatermuziek alsmede zijn talrijke arrangementen en bijdragen aan bijvoorbeeld Gruppo d'improvvisazione Nuova Consonanze genegeerd. Men besloot een volledig overzicht te maken.

In "Musica Sul Velluto' (de titel van de eerste plaat van Morricone en een blad geheel aan hem gewijd) werd een advertentie geplaatst waarin werd gevraagd om informatie over de Italiaanse componist. Die kwam, van 59 correspondenten uit maar liefst veertien verschillende landen. Het totaal van tachtig arrangementen dat de redactie oorspronkelijk in het hoofd had, groeide tot meer dan vijfhonderd. Het aantal zangers en zangeressen waarvoor Morricone deze arrangementen had gemaakt ("zo'n tien'), steeg tot meer dan 75. Niet zes, maar 47 platen kwamen uit onder de titel L'uccello dalla pium di cristallo. Het kostte dan ook zeven jaar in plaats van de geschatte zeven maanden om de musicografie samen te stellen. En in al die jaren schreef "de boekhouder onder de componisten' (hij ziet er niet alleen zo uit maar hij werkt ook van negen tot vijf) gewoon door.

Toch is het boek bijgewerkt tot 1990. Het grootste deel van het werk wordt in beslag genomen door zijn filmmuziek: ruim tweehonderd pagina's. Enerzijds is dit het gevolg van de enorme produktie van Ennio Morricone, anderzijds van de drang naar volledigheid: niet alleen zijn de namen van de musici (met een aparte vermelding van de solisten), dirigenten en regisseurs opgenomen, ook andere wetenswaardigheden worden vermeld, zoals lokatie en opnamedata. Concertmuziek, losse composities, talloze arrangementen, improvisaties, oddities I tot en met IV, een uitgebreide discografie, een index plus een interview met Willem Breuker en twee essays ("Some Thoughts') over Morricone brengen het totaal aantal pagina's op 536. Niet echt een boek om te verfilmen, maar wel een standaardwerk dat zelfs degene die dacht alles over Morricone te weten versteld doet staan.

    • Eric Slot