Minister blijft hoogte van collegegeld bepalen

ROTTERDAM, 14 SEPT. Universiteiten en hogescholen mogen toch niet zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen. Minister Ritzen (onderwijs) komt terug op zijn plan om ze de vrijheid te geven een lager bedrag van hun studenten te vragen dan in de wet voor het collegegeld is vastgelegd. Eerder al besloot Ritzen af te zien van zijn voorstel de universiteiten en hogescholen vrij te laten ook een hoger bedrag aan collegegeld te vragen.

Ritzen komt zo tegemoet aan de kritiek van CDA en PvdA op zijn plan. Dit blijkt uit de reactie van de minister op het verslag waarmee de Tweede Kamer de schriftelijke voorbereiding voor de behandeling van het voorstel voor de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft afgerond. Deze nota heeft Ritzen gisteren naar de Tweede Kamer gezonden.

De Raad van State heeft veel kritiek op het wetsvoorstel dat de invoering van een bindend studie-advies aan het einde van het eerste studiejaar aan universiteit en hogeschool. Dit kan worden geconcludeerd uit de mededeling van de minister in de nota dat hij de betreffende wetswijziging later apart aan de Kamer zal voorleggen. Ritzen wilde eerder het wetsvoorstel gelijk met de nota naar de Kamer zenden zodat de mondelinge behandeling ervan gelijk met die van de WHW zou kunnen geschieden. De Raad van State heeft enkele weken geleden advies naar Ritzen gezonden.

De colleges van bestuur van ook de grote universiteiten en hogescholen mogen in de toekomst nog maar drie leden tellen. Dat zijn er nu nog vijf. De minister stelt ook geen voorwaarden meer aan de herkomst van de leden: tot dusver moest er een uit de instelling zelf komen en een van daarbuiten. Aan de universiteiten moeten de universiteitsraden voor de benoeming van collegeleden een vertrouwenscommissie instellen die de minister een aanbeveling doet.

De minister van onderwijs kan en mag niet ingrijpen als de afzonderlijke universiteiten of hogescholen zouden besluiten elk dezelfde opleiding op te heffen waardoor die studierichting verdwijnt. Volgens Ritzen, die daarover door verscheidene fracties eerder op de vingers werd getikt, is dat onontkoombaar als de instellingen een grotere autonomie krijgen.