Kroatië: generaal gevangen; President van Joegoslaviëwil hulp VN

LJUBLJANA, 14 SEPT. De Joegoslavische federale president Stipe Mesic wil de hulp van de Verenigde Naties inroepen om “de Servische agressie in Kroatië te beëindigen”.

Mesic zegt de VN te willen vragen een troepenmacht naar Joegoslavië te sturen. Hij kondigde gisteren ook aan op 7 oktober af te treden als voorzitter van het staatspresidium.

Mesic deed een beroep op de VN omdat het leger weigert gehoor te geven aan zijn bevel zich terug te trekken in de kazernes. Volgens Mesic heeft het leger in feite een staatsgreep gepleegd. “Joegoslavië bestaat niet meer”, constateerde de president gisteren in een vraaggesprek met radio-Zagreb.

Kroatië heeft gezegd een generaal van het Joegoslavische federale leger gevangen genomen te hebben, nadat de helikopter waarin hij reisde ten zuiden van Zagreb tot landen was gedwongen. Het zou gaan om Milan Aksentijevic, ondercommandant van het zogeheten "vijfde militaire district', dat een groot deel van Kroatië omvat. Het bericht, afkomstig van het Kroatische persbureau HINA, werd vannacht herhaald door het Kroatische ministerie van binnenlandse zaken, maar is niet uit andere bron bevestigd.

Servische nationalisten, gesteund door het federale leger, hebben gisteren hun enclaves in Kroatië vergroot, zowel in oostelijk Kroatië als aan de Adriatische kust nabij Zadar en Sibenik. Doordat belangrijke verbindingen door de Serviërs zijn afgesneden, is Kroatië feitelijk in drieën gedeeld: een Dalmatisch deel, oostelijk Kroatië en het gebied van Zagreb tot aan de Adriatische kust. Bij de gevechten die volgden op de onafhankelijkheidsverklaring van tweeëneenhalve maand geleden heeft Kroatië eenderde van zijn grondgebied moeten prijsgeven. Gisteren werd de strategisch gelegen stad Kostunjica opgegeven. Om deze stad aan de Bosnische grens was wekenlang zwaar gevochten.

De vertegenwoordigers van de zogenoemde "Servische fractie' (Montenegro, Servië en de Servische provincies Kosovo en Vojvodina) in het staatspresidium hebben Mesic fel aangevallen om zijn bevel aan het leger. Mesic - een Kroaat - wil op 7 oktober aftreden. Op die dag loopt het in Brioni afgesproken moratorium op de onafhankelijkheid van Kroatië en Slovenië af en wil Kroatië zich daadwerkelijk van Joegoslavië afscheiden.

    • Theo Engelen