Haarlem wil 240 flatwoningen kwijt

HAARLEM, 14 SEPT. Haarlem heeft besloten mee te werken aan de sloop van 240 uit 1968 daterende galerijflats.

In plaats daarvan moeten 170 huurwoningen en 45 vrije sectorwoningen verrijzen. Woningbouwvereniging De Vonk en het merendeel van de achthonderd betrokken bewoners zijn akkoord met de plannen. Het huidige complex van vier identieke flatgebouwen vertoont sinds enkele jaren ernstige sporen van verval en ziet er verloederd uit. De buurt is een "prooi voor vandalisme', veel bewoners voelen zich onveilig. Debet zijn de hoge werkloosheid in de wijk, de hoge huren, de lage inkomens en teveel mensen met verschillende culturele achtergrond op een klein oppervlak, aldus de gemeente.