Foto: ROTTERDAM - Een paar honderd Rotterdamse ...

Foto: ROTTERDAM - Een paar honderd Rotterdamse ambtenaren luisterden gisteren in een van de kantoorflats aan het Marconiplein in Rotterdam naar sprekers van de verschillende ambtenarenbonden.

In de middelste toren, het Stadstimmerhuis, werden ambtenaren van onder andere Gemeentewerken, het Havenbedrijf, Drinkwaterleiding, Gemeentelijke Gebouwen, Stedebouw en Volkshuisvesting en het Ontwikkelingsbedrijf gevraagd deel te nemen aan de landelijke werkonderbreking op Prinsjesdag. Sprekers van de bonden CFO, MHP en AbvaKabo riepen op tot protest tegen de WAO- en Ziektewetplannen van het kabinet. De toespraken werden omlijst door geëngageerde liedjes van de band The Amazing Stroopwafels. Hoewel de organiserende bond AbvaKabo had gerekend op de aanwezigheid van zo'n duizend ambtenaren, was bestuurder J. de Graaf tevreden met de lagere opkomst aangezien het over het algemeen moeilijk is kantoorpersoneel tot acties te bewegen. (Foto NRC Handelsblad- Leo van Velzen)