De Bruin herkozen

Piet de Bruin is gisteren in Berlijn herkozen tot voorzitter van de Europese volleybalbond.

De jaarvergadering ging bij acclamatie akkoord met de tweede ambtstermijn van vier jaar van de Nederlander.