Commissie: brochure WVC is misleidend

AMSTERDAM, 14 SEPT. De brochure in apotheken en postkantoren, waarmee het ministerie van WVC het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) aan het publiek uitlegt, is op veel punten "misleidend, onjuist en ongenuanceerd'.

Dat heeft de Reclame Code Commissie (RCC) geoordeeld in een klacht die was aangespannen door Nefarma, de associatie van de farmaceutische industrie.

Ook in 1988, toen het ministerie in een advertentie-campagne een herziening van het tariefsysteem voor apothekers uitlegde, meende de Commissie dat WVC buiten zijn boekje ging. Wegens de ernst van de misleiding en het feit dat het om een tweede keer gaat heeft de Commissie deze uitspraak openbaar gemaakt. Het ministerie is niet ter zitting verschenen, omdat het volgens WVC niet om reclame gaat.

WVC wil met het GVS, dat op 1 juli in werking trad, de kosten voor geneesmiddelen beperken. Daarbij wordt uitgegaan van groepen geneesmiddelen, die kunnen worden ingezet bij bepaalde aandoeningen. De patiënt krijgt binnen die clusters geneesmiddelen tot een bepaald bedrag vergoed. Daarboven moet hij bijbetalen.

De bewering in de GVS-brochure dat middelen binnen een cluster altijd onderling vervangbaar zijn acht de commissie “ongenuanceerd en daardoor misleidend”. “Sommige medicijnen zijn te duur geworden”, volgens de folder. “Vaak bestaan er voor dezelfde aandoening genoeg medicijnen die precies even goed zijn, maar veel minder kosten.” De commissie vindt dat de brochure ten onrechte niet meldt dat vervanging van het ene geneesmiddel door een ander grote problemen kan opleveren. Daarmee heeft WVC niet de vereiste zorgvuldigheid “die van haar als overheid ten opzichte van haar burgers verlangd mag worden” in acht genomen. Bovendien wekt de brochure de indruk dat ziekenfondsverzekerden nooit zullen hoeven bijbetalen voor een geneesmiddel. “Ook dit is onjuist en misleidend.”

Voorts bezondigt het ministerie zich in de folder aan “tendentieuze” mededelingen over de verhouding tussen de kostenstijging van geneesmiddelen en de gestegen kosten van de gezondheidszorg in het algemeen. Volgens WVC loopt de stijging van de geneesmiddelenprijzen “danig uit de pas” met de gestegen kosten van de gezondheidszorg, maar dat is niet aannemelijk gemaakt, stelt de commssie. Een derde bezwaar betreft de uitlatingen over vernieuwing van geneesmiddelen. “Vaak is zo'n verandering helemaal geen echte verbetering, of die is zo gering dat het gros van de patiënten er nooit iets van zal merken”, meldt de folder.

Het ministerie heeft twee weken om tegen de uitspraak in beroep te gaan.