Bouterse laakt hulp Nederland

PARAMARIBO, 14 SEPT. De Surinaamse legerleider Bouterse heeft kritisch gereageerd op de Nederlandse bereidheid Suriname, indien het land daar om vraagt, bijstand te verlenen in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Bouterse reageerde gisteren op het Nederlandse plan tijdens een afscheidsbijeenkomst van het leger met president Kraag, die maandag zijn functie overdraagt aan de onlangs gekozen president Venetiaan.

“Als de regering straks vindt dat de hulp van Nederland moet worden ingeroepen om de grenzen van Suriname te bewaken, dan moet zij dat maar doen. Het dekolonisatieproces zal wel onverkort worden voortgezet en het nationale leger is hier medeverantwoordelijk voor.” Bouterse zei dat dekolonisatie niet slechts een taak is voor enkele functionarissen, maar voor iedere Surinamer. De legerleider zei zich, ook wanneer de nieuwe regering zegt hem niet nodig te hebben, altijd te zullen blijven inzetten voor het dekolonisatieproces, ongeacht zijn positie.

Bouterse haalde beschuldigingen uit het buitenland aan, voornamelijk uit Nederland, aan het adres van het leger als zou de legerleiding betrokken zijn bij de drugshandel. Hij verklaarde dat Amsterdam de grootste drugshaven is in Europa en dat men er daarom in Nederland beter aan zou doen om de zaken in Amsterdam aan te pakken in plaats van de grenzen in Suriname te komen bewaken. Maar als de komende regering per se wil dat Nederlandse militairen naar Suriname komen om een tegenwicht te vormen voor het leger, dan moet zij dat maar doen, zo zei Bouterse.

De legerleider zwaaide lof toe aan president Kraag voor zijn inzet bij het vredesproces. Het beleid van de regering-Kraag-Wijdenbos heeft geleid tot betere samenwerking tussen de gewapende machten in Suriname. Hierdoor is de criminaliteit afgenomen, volgens Bouterse.