Winst Veronica gevolg transactie RTL-Véronique

ROTTERDAM, 13 SEPT. De Veronica Omroep Organisatie (VOO) heeft in 1990 ruim 21 miljoen gulden verdiend door transacties met aandelen RTL-Véronique (thans RTL4). Daaruit verklaart Veronica-voorzitter J. van der Reijden de gehele winst van vorig jaar van zijn organisatie uit "risicodragende beleggingen'.

In het rapport van accountantskantoor Reyn, De Blaey over de financiële positie van de omroepen werd van de risicodragende leningen gesproken.

De VOO investeerde in totaal ruim 15 miljoen gulden in Tornado Promotions BV, een particuliere onderneming van Veronica-topmensen R. Out, P. de Jager en L. Harding. Tornado stak het geld via de beleggingsmaatschappij European Media Investors (EMI) in het commerciële tv-station-in-oprichting van CLT te Luxemburg. In 1990 werd het aandelenpakket RTL-Véronique met grote winst verkocht aan Elsevier.

Voor de betrokkenheid van Veronica bij de oprichting van RTL-Véronique en daarmee het schenden van de Mediawet werd de VOO vorig jaar door het Commissariaat voor de Media beboet met zeven weken uitzendverbod. In beroep bij de Raad van State werd de VOO alleen de bankgarantie van 2,5 miljoen gulden ten laste gelegd, die de organisatie destijds aan Véronique gaf. Waarin de omroeporganisatie geld investeert moest ze volgens de Raad van State zelf weten.

Het hoge bedrag aan liquide middelen van Veronica verklaart Van der Reijden tevens uit het feit, dat op de peildatum 31 december 1990 de vooruitbetalingen van de jaarabonnementen op de gids net binnen waren. Veronica is met de VARA de enige omroepvereniging die het omroepblad zelf uitgeeft. Volgens de VOO-voorzitter moet van de ruim 70 miljoen ten minste een derde worden afgetrokken voor het maken van de Veronica-gidsen in 1990.

Net als de andere A-omroepen (met uitzondering van de TROS) is Veronica bereid jaarlijks zeven miljoen gulden uit de verenigingsmiddelen te gebruiken voor verbetering van de programma's, mits dat aanbod (in totaal 50 miljoen gulden) wordt beantwoord met een structurele bijdrage van overheidswege. De meeste woordvoerders van de omroepen, geconfronteerd met de cijfers van Reyn, De Blaey, beroepen zich op de grote opofferingsgezindheid in "Hilversum' en het gebrek aan bereidheid om in de beurs te tasten in "Den Haag'.

Een woordvoerder van de VARA bevestigt dat zijn omroep goed bij kas zit, maar enig kapitaal is ook nodig om de vereniging met de rente-opbrengst draaiende te houden. De VARA spaart, maar doet geen risicodragende beleggingen. De gids draait prima, de winst zit hem vooral in de advertentie-inkomsten. De verkoop van programma's, platen en boeken vormen daarbij een kleine extra winstbron.

Het kapitaal van de TROS vormt, aldus een beleidsmedewerker, een niet al te grote bedrijseconomische buffer. Het investeren van verenigingsgeld in programma's is voor de TROS geen structurele oplossing. Men kan wel een pand verkopen of enkele tientallen miljoenen investeren, maar daar kunnen dan slechts een half jaar programma's van worden gemaakt. De TROS gebruikt haar liquide middelen ook om programma's vooruit te financieren.

Bij de KRO wordt al jaren structureel verenigingsgeld gestopt in programma's; mede hierdoor is het vermogen van de KRO in vijf jaar tijd gedaald met 12 miljoen gulden. De vereniging staat bovendien voor een ingrijpende reorganisatie, waarvoor een afvloeiingsreserve van 3 à 4 miljoen bestaat.

Een AVRO woordvoerder vindt niet dat de omroep erg ruim bij kas zit. Het vermogen zit in de gebouwen, die veel onderhoud vereisen. Jaarlijks investeert de omroep zelf zo'n 7 miljoen gulden in programma's, maar als dat veel meer zou worden, is het kapitaal snel verdwenen. De AVRO wil zèlf blijven bepalen hoeveel er uit de verenigingskas aan programma's wordt betaald.