Winst per aandeel Amev 6,7 pct hoger

ROTTERDAM, 13 SEPT. Fortis, waarin verzekeraar Amev, bankbedrijf VSB en de Belgische AG Groep zijn verenigd, heeft over de eerste helft van dit jaar een nettowinst geboekt van 177,4 miljoen ecu (411,5 miljoen gulden). Dat is 10,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Fortis - tot voor kort bekend als de Amev-AG groep - verwacht dat de winst over geheel 1991 ten minste gelijk zal zijn aan die van 1990 (393 miljoen ecu of 906 miljoen gulden).

Amev heeft in de eerste helft van dit jaar 229,3 miljoen gulden winst geboekt. Dat is 10,1 procent meer dan vorig jaar. De winst per aandeel steeg, door de uitgifte van nieuwe aandelen, met 6,7 procent tot 3,34 gulden. Ook Amev rekent minimaal op dezelfde winst als vorig jaar. Amev keert een onveranderd interimdividend van 80 cent in contanten per gewoon aandeel uit.

De grootste bijdrage aan de winststijging van Fortis komt uit "overige schadeverzekering'. Door de stormen begin 1990 was het resultaat over de eerste helft van dat jaar veel ongunstiger. Gecorrigeerd daarvoor zou het resultaat dit jaar zijn gedaald.

Het bedrijfsresultaat van Fortis steeg van 132,9 tot 152,6 miljoen ecu (van 306,2 miljoen tot 354 miljoen gulden). Daarbij steeg het resultaat van het verzekeringsbedrijf van 137,1 tot 159,2 miljoen ecu, verbeterde dat op de bankactiviteiten van 16,3 tot 22 miljoen ecu en steeg het verlies op de overige activiteiten van 20,5 tot 28,6 miljoen ecu.

Het resultaat op levensverzekeringen steeg van 56,2 tot 62,4 miljoen ecu en dat van het ongevallen- en ziektebedrijf van 21,7 tot 23,4 miljoen ecu. De verliezen op de overige schadeverzekeringen hielden aan, zij het dat sprake was van een verbetering van 19,1 miljoen ecu negetief tot 7,1 miljoen ecu negatief nu. De interest op het groepsvermogen steeg van 78,3 tot 80,5 miljoen ecu.

Het bankbedrijf boekte een negatief resultaat (exclusief rente groepsvermogen) van 5,8 miljoen ecu vergeleken met een verlies van 6,7 miljoen ecu over de eerste helft van 1990. De interest op het groepsvermogen steeg van 23 tot 27,8 miljoen ecu.