Winst Content Beheer licht hoger

Uitzendbureau Content Beheer heeft in de eerste jaarhelft een winststijging geboekt van 4 procent van 5,2 miljoen tot 5,4 miljoen gulden.

De omzet nam met ruim 11 procent toe van 98,4 miljoen tot 109,3 miljoen gulden.

De omzetgroei was voor een belangrijk deel te danken aan de uit eigen middelen gefinancierde overneming van Schoevers Opleidingen. Op uitzendgebied lag de omzet nagenoeg gelijk op het niveau van de eerste helft van 1990.

Het aantal uitstaande aandelen steeg met ongeveer 100.000 tot 5.320.000. De winst per aandeel is met twee procent gestegen van 1,00 tot 1,02 gulden. Ondanks aarzelingen in de economische ontwikkelingen verwacht Content Beheer over geheel 1991 een verdere lichte stijging van de winst. Over geheel 1990 werd 12,7 miljoen gulden winst geboekt.