Waarde NMB Vastgoed Fonds stijgt ruim 4 pct

De intrinsieke waarde per aandeel NMB Vastgoed Fonds is in de eerste helft van het jaar met 4 procent toegenomen tot 36,18 gulden, na verrekening van het dividend over 1990.

Het directe beleggingsresultaat ging 4,4 procent omhoog naar 1,25 gulden per aandeel. Het eigen vermogen nam met 31 procent toe tot ruim 306 miljoen gulden en het totale belegde vermogen met 37 procent tot 551 miljoen gulden. Deze toename komt door uitbreiding in Londen met 100 miljoen gulden.

De recente beurskoers van aandelen NMB Vastgoed Fonds ligt nabij 37,50 gulden.