Verbod op alcohol in benzinestations DEN HAAG, 13 SEPT. De verkoop van alcoholhoudende dranken in

benzinestations wordt verboden. Het verbod wordt opgenomen in de nieuwe Alcoholwet van het ministerie van WVC.

Staatssecretaris Simons van volksgezondheid heeft hiertoe besloten om het dronken deelnemen aan het verkeer tegen te gaan.

Het verbieden van de verkoop van alcoholhoudende dranken in levensmiddelenwinkels is wetstechnisch een gecompliceerde aangelegenheid gebleken. Daarom zal worden gekozen voor een voortzetting van de huidige situatie, waarbij levensmiddelenwinkels geen gedistilleerd mogen verkopen, maar wel andere alcoholhoudende dranken.