Utrecht vangt bot bij VROM

UTRECHT, 13 SEPT. De gemeente Utrecht zal toch bij het Gemeentefonds moeten aankloppen om het opgebouwde begrotingstekort van tweehonderd miljoen gulden ongedaan te maken.

Sinds drie jaar probeert het gemeentebestuur voor de stad de artikel 12 status te verkrijgen. Daarbij wordt onder meer gewezen op de grote bedragen die Utrecht de afgelopen tien jaar extra heeft gestoken in de stadsvernieuwing. In totaal zou het gaan om 350 miljoen gulden. Het ministerie van VROM ziet geen ruimte voor een oplossing, maar is wel bereid bij de toekomstige verdeling van stadsvernieuwingsgelden rekening te houden met de Utrechtse achterstand.