Twentse kranten vrezen verlies zelfstandigheid

ENSCHEDE, 13 SEPT. De redactieraden van Twentsche Courant en Dagblad Tubantia hebben verklaringen uitgegeven waarin zij eisen onafhankelijke en zelfstandige kranten te blijven.

In Twente bestaat grote vrees voor het verdwijnen van één van de titels door de voorgenomen fusie tussen Wegener Tijl (WT) en de Oostelijke Dagbladen Combinatie (ODC). Hierbij zijn 13 regionale kranten in Noord- en Oost-Nederland betrokken.

De voltallige redactie van de Twentsche Courant in Hengelo (oplage 50.000 exemplaren) heeft gisteren de "eis tot redactionele onafhankelijkheid' neergelegd in een brief aan de directies van Wegener Tijl en ODC. De redactie vreest al sinds de vorming van de ODC, anderhalf jaar geleden, dat ze zal worden opgeslokt door streekgenoot en concurrent Tubantia (oplage 105.000 exemplaren).

“Beide kranten opereren al sinds 1945 in een gebied als elkaars volwaardige concurrenten. De Twentsche Courant heeft bestaansrecht als onafhankelijke krant”, zegt hoofdredacteur H. Morsink van de Twentsche Courant. Deze krant was oorspronkelijk een katholiek dagblad. In 1965 werd de grondslag "algemeen christelijk', maar het meerendeel van de abonnees is nog steeds katholiek. Morsink denkt dat de "culturen' van de Twentsche Courant en Tubantia te veel verschillen om hen te laten samengaan in één titel. “Wij zijn niet tegen iedere vorm van samenwerking, onze advertentieafdelingen zijn al geïntegreerd, maar we willen uiteindelijk een eigen hoofdredacteur die bepaalt wat er wel en niet in de krant komt.”

Bij Tubantia in Enschede denkt men daar wat anders over. Na de vorming van de ODC had de redactieraad uitgesproken zich te kunnen voorstellen dat in Twente nog slechts één titel gevoerd gaat worden. Adjunct-hoofdredacteur J. van Nus: “Je mag de kop niet in het zand steken en je moet je niet verbergen achter een term als pluriformiteit. Er kunnen hier niet ten eeuwigen dage twee kranten naast elkaar blijven bestaan. Binnen één titel kun je de krachten bundelen.” Bij Tubantia is pas onrust ontstaan na de bekendmaking van de fusieplannen tussen ODC en Wegener Tijl. (Van Nus: “Zeg maar gerust dat we overgenomen zijn.”) Binnen het nieuwe concern is de krant namelijk niet meer de belangrijkste. Wegener Tijl heeft negen dagbladen in het pakket, waarvan bijvoorbeeld het Utrechts Nieuwsblad een even grote oplage heeft als Tubantia. Van Nus en zijn redactie vrezen dat beide krantenuitgevers voor de 13 regionale dagbladen (totale oplage 600.500 exemplaren) die zij na de fusie "hebben', centraal een "rompkrant' willen gaan vervaardigen: een eerste katern met voor alle kranten vrijwel gelijk nieuws. Deelredacties zouden dan nog verantwoordelijk zijn voor de regionale "aanvulling'. Van Nus: “We moeten ten allen tijde voorkomen dat we een filiaal worden. We willen in Twente een complete krant blijven maken.”

Bij het Deventer Dagblad, ook ODC, staat men minder afwijzend tegenover zo'n rompkrant, laat redacteur en voorzitter van de ondernemingsraad B. Molenaar weten: “Wij willen niets uitsluiten. Dat de kranten gaan samenwerken is normaal. Dat zal niet hoeven betekenen dat je je ziel verkoopt.”

Bij de Arnhemse Courant heeft men inmiddels een "informatiestilte' uitgeroepen. ODC-directievoorzitter J. Houwert laat desgevraagd weten “begrip” voor de zorgen van de krantenredacties te hebben. Het is echter nog te vroeg, aldus Houwert, om al iets te kunnen zeggen over de redactionele gevolgen van de fusie tussen ODC en Wegener Tijl. Op speculaties over "rompkranten' en het samengaan van titels wil hij niet ingaan. “Over een paar weken hebben we meer zicht op de situatie. Voor die tijd gaan we niet discussiëren.”