Steden sturen brief over vernieuwing

DEN HAAG, 13 SEPT. De vier grote steden hebben in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer hun zorg uitgesproken over dreigende bezuinigingen op de stadsvernieuwing die staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) zou willen doorvoeren. De gemeentebesturen vrezen dat zowel de verbetering van vooroorlogse, particuliere huurwoningen als van na-oorlogse woningen in grote mate zal stagneren.

Het gaat om de uitwerking van maatregelen die het kabinet eerder al bij de Tussenbalans, het bezuinigingsprogramma voor de komende jaren, aankondigde. Omdat de huren dit jaar extra werden verhoogd, verlaagde Heerma de verbeteringssubsidies. De verhuurders zouden daar dank zij de extra huurverhoging zelf meer geld voor beschikbaar hebben. Landelijk resteerde nog een te verdelen subsidiebedrag van 150 miljoen gulden. Volgens informatie van de steden wordt dit bedrag in de komende rijksbegroting gehalveerd en bovendien wordt de betaling over vijf jaar uitgesmeerd, waardoor er in 1992 nog slechts 7,5 miljoen zou resteren. Daarvan kunnen in het hele land, aldus de Amsterdamse wethouder Genet die de brief namens de steden heeft gestuurd, iets meer dan 400 woningen worden verbeterd. Dit jaar waren dat er nog 61.000.