Spinoza (1)

De mededeling van Henriëtte Boas dat Spinoza nooit enige relatie met Ouderkerk zou hebben gehad, lijkt mij een te stellige bewering (NRC Handelsblad, 9 september).

Twee Spinoza-biografen, Colerus (1705) en Monnikhoff (midden achttiende eeuw) hebben vermeld, dat Spinoza na zijn ban Amsterdam heeft verlaten richting Ouderkerk. Of hij daadwerkelijk daar heeft gewoond, valt niet met zekerheid te zeggen.

Verder zij nog opgemerkt dat zowel zijn moeder Hana Debora als zijn vader Michael respectievelijk in 1638 en 1654 op de Portugees-Israëlietische begraafplaats te Ouderkerk a-d Amstel zijn begraven.

    • Vereniging het Spinozahuis
    • Theo van der Werf