Sovjet-Unie en VS staken militaire steun Afghanistan

MOSKOU, 13 SEPT. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten zijn het vandaag in Moskou eens geworden over het stopzetten van alle wapenleveranties aan de twee strijdende partijen in Afghanistan en het streven naar algemene verkiezingen in dat land voor een regering op brede basis.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker, op bezoek in Moskou, zei in een gezamelijke verklaring met zijn Sovjet-ambtgenoot Boris Pankin, dat voor januari 1992 de militaire steun van de Amerikanen aan het islamitisch verzet en de Sovjet-hulp aan het communistisch bewind in Kabul zal ophouden en dat in de tussenliggende periode de toevoer van wapens niet zal worden opgevoerd. Baker sprak van het doorbreken van de “negatieve symmetrie”. De Afghaanse partijen zijn opgeroepen onderhandelingen te beginnen om een akkoord te bereiken. Pogingen van de Verenigde Naties om een dialoog op gang te brengen worden door de VS en de Sovjet-Unie gesteund. (Reuter)