Sluiten regionale kanalen stuit op verzet provincies

DEN HAAG, 13 SEPT. Alle provincies weigeren voorlopig met minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) te praten over de overdracht van waterwegen.

Aanleiding tot deze boze reactie is het besluit van de minister tien regionale kanalen per 1 januari 1992 te sluiten. In een brief die het Interprovinciaal Overleg gisteren naar Maij-Weggen heeft gestuurd, spreekt het zijn verbazing uit over het besluit van de minister dat “in strijd is met eerder gemaakte afspraken”. De beslissing van de twaalf provincies kan een vertraging betekenen voor de overdracht van vaarwegen van rijk naar provincies, waterschappen en gemeenten.