Ruimteveer Discovery gelanceerd

CAPE CANAVERAL, 13 SEPT. Het Amerikaanse ruimteveer Discovery is gisteravond succesvol gelanceerd en in een baan om de aarde gebracht.

Op de derde dag van hun vijfdaagse vlucht zullen de vijf astronauten een ruim 6.000 kilo zware satelliet lanceren die metingen moet verrichten in de bovenste lagen van de aardatmosfeer.

Deze zogeheten UARS-satelliet ("Upper Atmosphere Research Satellite') meet hier onder meer de temperatuur, de concentratie van ozon en van chemicaliën die mede verantwoordelijk geacht worden voor de afbraak van de ozonlaag, zoals gechloreerde koolwaterstoffen (cfk's). Deze komen op aarde vrij uit schuimplastics, als drijfgas van spuitbussen en uit koelvloeistoffen. Ozon in de bovenste luchtlagen absorbeert ultraviolette straling van de zon. Dezelfde straling doet echter cfk's uiteenvallen, waardoor chloride vrijkomt, dat op zijn beurt ozon-moleculen doet splitsen. Afbraak van de ozonlaag betekent dat meer ultraviolette straling de aarde bereikt en daar bijvoorbeeld kan leiden tot meer gevallen van huidkanker.

Andere instrumenten aan boord van de UARS meten windsnelheid en -richting, zonne-energie en variaties in het magnetisch veld van de aarde. De satelliet maakt deel uit van een NASA-programma van 710 miljoen dollar ter bestudering van globale milieu-problemen. (UPI)