Prijs voor Cultureel Supplement

AMSTERDAM, 13 SEPT. Het bestuur van De Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond (KNUB) heeft de culturele prijs van de KNUB, de Gouden Ganzeveer, dit jaar toegekend aan het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad.

De KNUB “eert NRC Handelsblad daarmee voor haar uitzonderlijke bijdrage - in de vorm van activiteiten en publikaties - aan de Nederlandse cultuur en de verbreiding daarvan,” aldus de bond van uitgevers. De prijs wordt in december uitgereikt op de jaarvergadering van de KNUB.

De Gouden Ganzeveer werd eerder gewonnen door onder andere De Koninklijke Academie van Wetenschappen, Armando, prof.dr. L. de Jong en prof. dr.Mag. E.C.F.A. Schillebeeckx.