Onveranderde winst Wyers Beheer

De woningtextielonderneming Wyers Beheer heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een lichte winststijging geboekt van 20.000 gulden tot 450.000 gulden.

De omzet daalde circa 2 procent van 69,5 miljoen tot 67,2 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat bleef vrijwel onveranderd 1,5 miljoen gulden.

Voor het gehele jaar wordt een resultaatverbetering verwacht, aldus Wyers.