MK Int Ventures incasseert verliezen

De intrinsieke waarde van het ter beurze van Amsterdam genoteerde aandeel MK International Ventures is in het eerste halfjaar van 1991 gedaald van 21,95 tot 15,07.

Deze 31,3 procent waardedaling van het beleggingsfonds is te wijten aan de aanhoudend slechte gang van zaken in de automatiserings- en hightechsector, waarin het merendeel van de beleggingen vastligt. In het afgelopen halfjaar zijn twee bedrijven waarin MK belangen had failliet gegaan. De waarde van de beleggingsportefeuille liep in de eerste zes maanden terug van 22,8 naar 17,3 miljoen gulden. De recente beurskoers van het aandeel was 10,70 gulden.