Kwestie-Cyprus

PARIJS, 13 SEPT. Een ontmoeting tussen de premiers van Griekenland en Turkije heeft geen overeenstemming opgeleverd over de bijeenroeping van een vredesconferentie over Cyprus.

De Turkse premier Mesut Yilmaz, die zijn Griekse ambtgenoot Constantine Mitsotakis in Parijs sprak, zei gisteren dat er nog belangrijke meningsverschillen blijven over een oplossing voor het in Griekse en Turkse sferen verdeelde eiland. Mitsotakis zei dat de twee landen het eens moeten zijn over bijna alle punten van een vredesregeling voor een vredesonferentie kan worden gehouden. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, heeft gezegd nog deze maand een vredesconferentie te willen bijeenroepen. De Griekse premier achtte het echter nog onzeker of er wel een conferentie zal komen. “Maar ik ben niet wanhopig.” (Reuter, AP)