Kamer wenst nieuwe brief drugslijnen Suriname

DEN HAAG, 13 SEPT. De Tweede Kamer wil een nieuwe brief van de regering over drugslijnen vanuit Suriname naar Nederland en over de infiltratie door Surinaamse belanghebbenden van het Nederlandse overheidsapparaat. Die infiltratie blijkt ernstiger dan toe nu toe bekend was.

Dat zeiden Kamerleden gistermiddag na vertrouwelijk overleg met de ministers Van den Broek (buitenlandse zaken), Hirsch Ballin (justitie) en Dales (binnenlandse zaken).

De Tweede Kamer wil op korte termijn een openbaar debat over de drugslijnen, de aanwijzingen van betrokkenheid van de Surinaamse legerleiding bij de cocaïnehandel en de infiltratie door Surinamers van Nederlandse veiligheidsdiensten en politie.

De Binnenlandse Veiligheidsdienst verdenkt “bijna twintig” personen binnen het Amsterdamse politiekorps van het onderhouden van contacten met de Surinaamse cocaïne-mafia. Dat meldt vandaag het dagblad Het Parool. Daarnaast zou de BVD nog eens “enkele tientallen” pogingen het korps te infiltreren hebben verhinderd.

De betrokkenheid van het Amsterdamse korps zou blijken uit de informatie die aan Tweede-Kamerleden is verstrekt. De Amsterdamse politie had vanmiddag desgevraagd nog geen commentaar op de berichten.

Lang werd tijdens het vertrouwelijke overleg stilgestaan bij het feit dat de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD) en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) elkaar hebben tegengewerkt bij het blootleggen van Surinaamse infiltratie en drugshandel.

Pag 3:

"Macht leger moet terug'

Wie politiek verantwoordelijk is voor de fouten die in het midden van de jaren tachtig zijn gemaakt met het doorspelen en reageren op belangrijke informatie bleef nog mistig. Medewerkers bij de CRI zouden uit onvrede over politieke laksheid belangrijke gegevens hebben doorgespeeld naar de Amerikaanse Drugs Enforcement Administration zonder de toenmalige minister van justitie Korthals Altes daarin te kennen.

Minister Hirsch Ballin van justitie sluit het sturen van marechaussees voor grensbewaking en controle naar Suriname niet uit als daar door de nieuwe Surinaamse regering om wordt gevraagd. Op Groen Links na steunt de Kamer het sturen van marechaussees.

Het CDA is van mening dat de regering wel in moet staan voor de veiligheid van de uit te sturen manschappen. Ook wil de Kamer dat meerdere landen aan de hulpverlening om de uitvoer van drugs te beperken mee zullen doen; met name de Verenigde Staten. Ook zou uit de regio zelf, te denken valt aan Venezuela, Frankrijk en een vertegenwoordiging van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), hulp moeten komen.

Versterking voor lucht- en zee patrouilles vanuit de Antillen om de drugslijnen op te sporen, hetgeen door het kabinet wordt overwogen, heeft ook de instemming van een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Met name Orion-vliegtuigen kunnen die taak goed uitvoeren. Washington heeft in het verleden bij herhaling om die inzet gevraagd. Van een grotere Nederlandse militaire presentie op kortere afstand van Suriname kan ook een dreiging uitgaan voor de Surinaamse legerleiding. Kabinet en Kamer willen dat de macht van het leger in Suriname snel wordt teruggedrongen.