Hogere jaarwinst Bertelsmann

Het Duitse mediaconcern Bertelsmann heeft over het eind juni afgelopen boekjaar 1990-1991 een winst vóór belasting en winstdeling behaald van 1,12 miljard mark tegen 0,95 miljard mark in het boekjaar daarvoor.

De winst na belastingen en winstdelingen (130 miljoen mark) bedroeg 540 miljoen mark (610 miljoen gulden) tegen 510 miljoen mark vorig jaar. De omzet steeg met 0,9 procent tot 14,5 miljard mark. In het lopende boekjaar wil Bertelsmann 2,5 miljard mark investeren terwijl de investeringen voor de komende drie jaar op 7 miljard mark zijn begroot.