Hermans

Het spijt mij W.K. Deuschle (zie CS van 6-9-'91) een illusie te moeten ontnemen. Deze kapittelt Hermans en kwalificeert diens bewering dat de lerares Deuschle aan het Barlaeus-gymnasium nationaal-socialist zou zijn geweest als "volkomen uit de lucht gegrepen en volstrekt onwaar, dus beledigend'. Hermans betuigt in zijn naschrift zijn spijt als hij zich vergist mocht hebben.

Dit laatste is echter absoluut niet het geval. Nog haarscherp herinner ik mij hoe "juffrouw Deuschle' in het cursusjaar 1940-41 in de tweede klas "unverfroren' propaganda maakte voor de Duitse zaak en daarbij, tot vrijwel ieders ontzetting, op het bord schreef: S.A.= Sturmabteilung, S.S.= Schutzstaffel. Een van mijn klasgenoten stond op, vroeg met klem om op te houden en liep, toen zij dit weigerde, vervolgens naar de rector. Waarom dit in mijn geheugen gegrift staat? Omdat ik, evenals de rest van de klas, bleef zitten. Niet alleen degeen die toen lef toonde (met wie ik nog nauw bevriend ben) doch ook andere ex-klasgenoten zullen deze episode zonder meer kunnen bevestigen.

    • Mr H. Muller