Foto: PARIJS. Goeverneur Vilius Baldisis van de ...

Foto: PARIJS. Goeverneur Vilius Baldisis van de Bank van Litouwen telt de goudbroodjes na met een totaal gewicht van 2.246 kilo die het ladan 50 jaar geleden in bewaring gaf aan de Banque de France. Links op de achtergrond de goeverneur van Frankrijks centrale bank, JacLarosière. (Foto AP)