Dagbladpers wil lagere groei lonen

AMSTERDAM, 13 SEPT. Voorzitter J. de Vries van de Nederlandse Dagbladpers (NDP) heeft gisteren op de jaarvergadering van de krantenuitgevers gewaarschuwd tegen bovenmatige stijging van de loonkosten.

In de eerste helft van dit jaar is het volume van de advertenties in de dagbladen met 3,3 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus De Vries. Daar staat een “eigenlijk te hoge arbeidskostenstijging” van 4,5 procent tegenover, als gevolg van de jongste CAO voor dagbladjournalisten.

De daling in advertentievolume is voor het grootste deel te wijten aan het verlies aan personeelsadvertenties. In deze categorie nam het aantal advertenties af met 12,7 procent.