Commissie door Vonhoff ontbonden

GRONINGEN, 13 SEPT. De Groningse commissaris H.J.L. Vonhoff heeft de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Groningen, die met een voordracht voor een nieuwe burgemeester moest komen, ontbonden.

Vonhoff is kwaad omdat de commissie zich niet aan haar plicht tot geheimhouding heeft gehouden. Nog voor hij de voorzitter, wethouder A.G.M. van de Vondervoort en de secretaris J.A. Bosma, dinsdagavond ontving, had hij zijn eigen voordracht al aan de minister toegezonden. Vonhoff heeft volgens zijn woordvoerder "duidelijke aanwijzingen dat de commissie gelekt' heeft naar de pers. “De commissaris kan de commissie dan volgens de regels buitenspel zetten en zijn eigen gang gaan.” Volgens de woordvoerder stonden in vrijwel alle kranten speculaties over de opvolger van de in juni vertrokken mr. A.A.M.F. Staatsen. “Vonhoff heeft de leden van de vertrouwenscommissie er bij haar installatie op gewezen dat er een sanctie staat op het doorspelen van vertrouwelijke informatie.” Van de Vondervoort weigert elk commentaar, maar zou de commissieleden eerder hebben laten weten "heel boos' te zijn toen de namen van alle vijf kandidaten in de pers verschenen. Vertrouwenscommissielid J. Evenhuis (VVD) zegt in een reactie dat de namen niet van de leden van de vertrouwenscommisie afkomstig zijn. “Er is niet door de leden zelf gelekt. Ik heb de indruk dat de namen uit het tweede echelon, van een fractielid van een partij komen. Ik heb uit de krant meer vernomen dan ik zelf wist.” Of de keus van Vonhoff ook die van de commissie is, is onbekend. De commissie wist overigens geen eenduidige voordracht op te stellen. Groen Links had een voorkeur voor de burgemeester van Leek, S. Langedijk-de Jong. De rest van de commissieleden had drs. H.G. Ouwerkerk, de burgemeester van Zaanstad, als eerste op de lijst. De overige kandidaten waren, naar verluidt, drs. F.H. van der Veen, plaatsvervangend directeur-generaal Rijksplanologische Dienst van het ministerie van VROM, C. Waal, burgemeester van Deventer en mr. J. Fokkens, burgemeester van Doetinchem.