CBS: 10 pct studenten in 4 jaar klaar

ROTTERDAM, 13 SEPT. Ongeveer tien procent van de universitaire studenten die hun propaedeuse in één jaar halen, is na vier jaar doctorandus. Bijna dertig procent doet er vijf jaar over, een kwart heeft na zes jaar het doctoraal nog niet behaald. Van degenen die twee jaar voor hun propaedeuse nodig hadden heeft zestig procent na zes jaar de studie nog niet afgerond.

Dit blijkt uit nog niet gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de studenten die in 1983 met hun universitaire studie zijn begonnen.

Studenten die anderhalf jaar over hun propaedeuse doen, doen gemiddeld niet veel langer over hun studie dan degenen die hun propaedeuse in één jaar halen. Van degenen die anderhalf jaar over de propaedeuse doen haalt 5, 25 en 35 procent in respectievelijk vier, vijf en zes jaar het doctoraal. Slechts een handvol van de 5.500 eerstejaars uit 1983 die twee jaar over de propaedeuse deden, haalde in vier jaar het doctoraal. Nog geen vijf procent studeerde in vijf jaar af.

De propaedeuseresultaten in godgeleerdheid, wijsbegeerte en de sociaal-culturele wetenschappen bieden de kleinste voorspellende waarde voor het studiesucces in de doctoraalfase. In de twee eerstgenoemde studierichtingen studeert nog geen twintig procent van de studenten in zes jaar af, in de sociaal-culturele wetenschappen ligt dat percentage net boven de veertig. In de geneeskunde en tandheelkunde daarentegen is het rendement na de propaedeuse bijna tachtig procent, in de wiskunde en natuurwetenschappen, in de pedagogiek en in de geografie is dat ruim zestig procent.

Niet bekend

Het rendement in de propaedeuse loopt in de verschillende studierichtingen sterk uiteen. Bij wijsbegeerte en de technische wetenschappen haalt nog geen twintig procent van de eerstejaars de propaedeuse in één jaar tegen bijna zestig procent bij geneeskunde en geografie. Na twee jaar blijft wijsbegeerte met 57 procent de laagste terwijl bij diergeneeskunde dan 120 van de 121 eerstejaars hun propaedeuse op zak hebben.

Vrouwen doen het in veel studierichtingen beter dan mannen. In totaal haalt 43 procent van de mannelijke eerstejaarsstudenten uit 1983 in zes jaar de eindstreep, bij de vrouwen is dat 46 procent. Met name bij geneeskunde, rechten, psychologie en pedagogiek scoren vrouwen aanzienlijk hoger.