Bush dreigt met veto kredieten

WASHINGTON-JERUZALEM, 13 SEPT. De Amerikaanse president Bush heeft gisteren gedreigd zijn veto uit te spreken als het Congres binnen de komende vier maanden Israel kredietgaranties voor een bedrag van 10 miljard dollar toekent. Volgens de Israelische televisie verkeert Jeruzalem bijna in een shock-toestand door Bush' dreigement.

Bush kwam met zijn dreigement op een haastig bijeengeroepen persconferentie nadat duizenden joodse activisten naar Washington waren gekomen om het Congres ertoe te bewegen nú een besluit te nemen over de kredietgaranties, bestemd voor de opvang van Russische joden in Israel, eerdere presidentiële oproepen tot uitstel ten spijt. Bush zei dat het toekennen van de kredietgaranties de diplomatieke inspanningen in gevaar brengt om volgende maand een Arabisch-Israelische vredesconferentie bijeen te roepen. “Niets zou moeten worden gedaan dat dit vooruitzicht kan bedreigen, en ik zal zo nodig mijn vetorecht gebruiken om dat te verhinderen”, zei Bush. Daarbij wees hij erop dat de honderdduizenden Russische immigranten in Israel juist vrede nodig hebben: “Hun kans op een behoorlijke baan, een behoorlijk leven hangt ervan af”.

De Israelische premier Yitzhak Shamir had eerder op de dag in Parijs gezegd dat Israel van de kredietgaranties geen halszaak zou maken en de conferentie zal bijwonen ook al blijven de garanties uit. Later liet hij in een tamelijk milde reactie op Bush' dreigement weten dat toekenning van de garanties het vredesproces niet in gevaar zou brengen.

Volgens de Israelische televisie waren regeringsfunctionarissen in Jeruzalem echter verbijsterd. Minister van energie Yuval Ne'eman, een havik, stelde dat Bush zich “vierkant tegen het joodse volk en tegen de staat Israel had gekeerd”. Joodse leiders in Washington geloofden intussen dat er nog steeds, ondanks Bush' inspanningen, een duidelijke meerderheid in het Congres is voor een snelle toekenning van de kredietgaranties.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, is er tijdens overleg met Sovjet-functionarissen niet in geslaagd een datum vast te stellen voor de vredesconferentie. Baker zei dat het streven blijft de conferentie in oktober te houden. (Reuter, AP, AFP)