Begemann krijgt order van Russen voor kassen

ROTTERDAM, 13 SEP. Agrisystems, een volledige dochteronderneming van de Begemann Groep, heeft een opdracht ontvangen ter waarde van 110 miljoen gulden in de Sovjet-Unie. Volgens technisch-directeur van Agrisystems, A.A. van Hussen, staat de opdracht geheel los van de onlangs door J.A.J. van den Nieuwenhuyzen, directeur-grootaandeelhouder van Begemann, overgenomen Sovjet-fabriek. “Bij ons werken mensen die al twintig jaar handel drijven met de Sovjet-Unie. Zij hebben de order binnengehaald.”

Agrisystems zal een fabriek voor de bouw van tuinkassen ontwerpen en inrichten. Dat bedrijf komt te staan op ongeveer 100 kilometer van Moskou, moet in 1993 in produktie zijn en zal aan 600 mensen werk bieden.

Volgens Van Hussen werken bij Agrisystems, dat in 1985 werd opgericht met 8 man, inmiddels honderd mensen. De onderneming is gericht op handel met het Oostblok.

De nieuwe order is verzekerd bij de Nederlandsche Credietverzekerings-Maatschappij (NCM). De risico's zijn beperkt volgens het bedrijf omdat contant met de Russen wordt afgerekend.

De opdracht is afkomstig van Agrisovgas, een onderneming die het Sovjet-ministerie van gas en Agrisystems een jaar geleden hebben opgericht en waarin Agrisystems een belang van 32 procent heeft. Doelstelling van de joint venture is de produktie en de bouw van 300 hectare tuinbouwkassen per jaar. Deze kassen moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de voedselvoorziening in Rusland.

Volgens Van Hussen verloopt de samenwerking met de Russische partners goed en is zelfs geen sprake van vertraging door de coup. Met de bouw van de fabriekshallen, een tiental gebouwen met een gezamenlijke grondoppervlakte van 5,3 ha, is een begin gemaakt. Voor de ontwikkeling van de infrastructuur op het fabrieksterrein heeft Agrisovgas een contract van 15 miljoen roebel gesloten met een Roemeense onderneming; daar zijn 300 Roemeense werknemers bij betrokken.

Agrisovgas heeft van de Russische autoriteiten de toezegging dat zij jaarlijks voor enige tientallen miljoenen gulden aan kapitaalgoederen in Nederland mag kopen voor modernisering van de bestaande Russische glastuinbouw, indien Nederland zou overgaan tot de aankoop van Russisch aardgas. Het zou dan gaan om volledige compensatie en volgens Agrisystems past deze overeenkomst “heel duidelijk” in het plan van premier Lubbers voor een Europese energiegemeenschap.