Baltische staten

Inmiddels hebben Estland, Letland en Litouwen hun welverdiende onafhankelijkheid verkregen.

Maar waarom worden er in deze drie landen niet ambassades van de Europese Gemeenschap opgericht in plaats van twaalf (in werkelijkheid zelfs driemaal twaalf) ambassades van de lidstaten? Afgezien van een aanzienlijke kostenbesparing is het nog een goed gebaar ook: de EG-landen worden niet vertegenwoordigd door twaalf onafhankelijke staten, maar door een organisatie die hun verbondenheid symboliseert.

Zou daarmee niet op prachtige wijze de onafhankelijkheid van de Baltische staten worden bezegeld, terwijl op subtiele wijze tot uitdrukking wordt gebracht dat een langzaam en vrijwillig wegwerpen van deze zelfde onafhankelijkheid de voorkeur verdient, teneinde - in de woorden van de préambule van het EG-verdrag - de grondslagen te leggen voor een steeds hechter verbond tussen de Europese volkeren?

    • Mr. A.C. Bakker