Afwegen

Natuurlijk zijn we voor kunst. Het moet echter wel mooi zijn - en ook moet het passen.

Je hoort het ze zeggen, de mensen met de goede smaak. Het is net zo iets als volksvertegenwoordigers die, in hun verlopen taalgebruik, niet meer iets beslissen maar alles eerst nog eens goed willen afwegen. Het kan links, het kan rechts, als het maar mooi is.

Eerst had de voormalige directeur van het Mauritshuis, Hoetink, de euvele moed gehad om bij de restauratie van het gebouw het plafond van het statige trappenhuis te laten beschilderen door Ger Lataster. Een sierlijke en toch discrete interventie. Nu kan je zien dat er ook na Cornelis Troost nog geschilderd werd. Voor veel bezoekers lijkt me dat een goede les. Nog groter was de opwinding toen Hoetink, toen hij een paar maanden terug met pensioen ging, een weldoenster had gevonden die een kloek bronzen beeld van Markus Lüpertz wilde betalen om te worden geplaatst op het pleintje voor het museum. Hoetink besprak zijn voornemen, zoals dat hoort, met de verschillende instanties die allemaal welwillend waren: zeker, als het mooi is en als het niemand stoort. Tenslotte heeft het beeld er twee dagen op proef gestaan tot de nieuwe directeur, Duparc het, uit naam van evenwicht en goede smaak, het liet weghalen. Hij vond het er ook niet passen, zo'n prachtig gebouw, wat zou Monumentenzorg wel denken. Maar het beeld was weg voor Monumentenzorg ernaar kon kijken.

Waar ik zo kwaad over word is de luchthartigheid waarmee met serieuze voorstellen en serieuze kunstwerken wordt omgegaan. Met de Kounellis was het net zo. Iets meer zin voor avontuur, iets minder eigenwaan en we hadden Den Haag en de Collectie Nederland met twee bijzondere beelden kunnen verrijken. Maar als de wind opsteekt, zoekt iedereen dekking. Een museumdirecteur denkt dat hij een gebouw moet verdedigen dat helemaal geen hulp nodig heeft - het is sterk genoeg. En ik lees dat de architect van het Kamergebouw die de Kounellis met vuur verdedigde, voor diezelfde plek nu het straatmeubilair ontwerpt alsof er helemaal niets gebeurd is. Zonder twijfel is alles goed afgewogen.

    • Rudi Fuchs