WAO-uitkering niet bevroren bij daling

DEN HAAG, 12 SEPT. Het kabinet is bereid de bevriezing van de - bestaande - WAO-uitkeringen ongedaan te maken als het aantal arbeidsongeschikten terug is op het niveau van 1989. Minister-president Lubbers, vice-premier Kok en minister De Vries (sociale zaken) hebben dit gisteren in de Tweede Kamer gezegd tijdens een debat over het overleg met de vakbeweging, afgelopen dinsdag.

Het gesprek van dinsdag tussen kabinet en de vakcentrales FNV, CNV en MHP leidde niet tot een bijstelling van de Ziektewet- en WAO-maatregelen. Het kabinet houdt vast aan een beperking van de duur en de hoogte van de uitkering.

Lubbers, Kok en De Vries verweerden zich tegen het verwijt van de oppositiepartijen VVD, Groen Links en D66 dat het kabinet geen opening zou hebben geboden naar de vakbeweging.

Het feit dat het kabinet in het gesprek met de vakbeweging heeft gezegd dat “indien de ontwikkelingen van het aantal WAO'ers mede door de effecten van het voorgenomen beleid meevalt er ruimte ontstaat om een verzachting aan te brengen in het voorgesteld uitkeringsregime voor de huidige uitkeringsgerechtigden” typeerde premier Lubbers in het debat als een “belangrijke positieve consequentie”.

De voorwaarde van de vakbeweging om het kabinetsbesluit van tafel te halen en twee à drie jaar lang de aandacht alleen te richten op zogenoemde volumemaatregelen noemde Lubbers “volstrekt onredelijk”. “Wij hebben een uitgewerkt pakket. De vakbeweging niet.” Om er op bijtende toon aan toe te voegen: “Ik doe geen concessies aan het aantal arbeidsongeschikten.”

Ook PvdA-leider Kok, die zondag in het NOS-programma Het Capitool de vakbeweging spontaan uitnodigde, stelde zich fel op tegen de kritiek dat het gesprek tussen kabinet en vakbeweging zinloos is geweest. “Ik weerspreek de kritiek dat het kabinet aan het overleg geen reëel inhoud heeft gegeven”, aldus Kok.

De regeringspartijen CDA en PvdA steunden de opstelling van het kabinet. Volgens PvdA-woordvoerder Leijnse geeft het kabinet duidelijk aan “de ogen niet te willen sluiten voor de toekomstige trends in het volume”.

Volgens minister De Vries wordt de bevriezing van de bestaande WAO-uitkeringen ongedaan gemaakt wanneer het aantal arbeidsongeschikten op hetzelfde niveau ligt als bij het opstellen van het regeerakkoord; in uitkeringsjaren gemeten 760.000. Minister De Vries onderstreepte dat het om een “realisatie” moet gaan en geen “trendbreuk in de voorspellingen”.

In een brief die staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) medio juni naar de Kamer heeft gestuurd, staat dat het kabinet in 1994 het aantal uitkeringsjaren schat op 885.000. Het streven van het kabinet is er op gericht het aantal uitkeringsjaren met 125.000 terug te brengen, maar de bewindslieden van sociale zaken hebben al aangegeven dat deze doelstelling niet in deze kabinetsperiode wordt gehaald. Het Kamerlid Linschoten (VVD) noemde daarom de toezegging van het kabinet om de “bevriezing eventueel te ontdooien zeer goedkoop”.