Vereniging termijnhandel wil zichzelf opheffen

ROTTERDAM, 12 SEPT. De Nederlandse Vereniging voor de Goederen-termijnhandel (NVG) wil zichzelf opheffen. Het ministerie van financien, dat de handel twee weken geleden onder curatele stelde, bezint zich momenteel over de toekomst van de termijnhandel. Financien houdt het liefst vast aan zelfregulering van de branche zoals dat tot op heden via de NVG gebeurde.

Het door interne conflicten uit elkaar gevallen NVG-bestuur, dat gisteren voor het eerst sinds weken weer bij elkaar kwam, wil in de eerstvolgende ledenvergadering het voorstel aan haar leden (circa 25 makelaarskantoren) voorleggen.Deze zomer kwam een al lang sluimerend conflict in de termijnhandel tot uitbarsting. Makelaars de spelers op de markt die contracten aan beleggers aanbieden botsten met elkaar over de ethiek van het vak. Jonge makelaars hebben de afgelopen twee jaar de markt veroverd door per telefoon termijncontracten te verkopen. Volgens concurrerende makelaars die al langer in de handel actief zijn, bedienen de jonge makelaars zich daarbij van agressieve verkoopmethoden en strijken zij hoge provisies op.Ruzies tussen de makelaars onderling over het maximeren van de provisie op bepaalde termijncontracten resulteerden uiteindelijk in het vertrek van twee bestuursleden. Iets later stapte ook de eigen raad van toezicht, de instantie die de branche controleerde, op. Het ministerie van financien nam vervolgens het heft in handen. Makelaarskantoren die tot dan toe een vergunning via het lidmaatschap van de NVG hadden verkregen, moesten vanaf dat moment bij financien toestemming vragen om te handelen op de goederentermijmarkt. Het ministerie bekijkt op dit moment de mogelijkheden waarop het, binnen de Wet Toezicht Effectenverk op de handel kan krijgen.